Wettelijke informatie

Uitgever en verantwoordelijke voor publicatie:
DOORTAL
181 Route de Strasbourg
01700 MIRIBEL - LES ECHETS
Tél. 04 72 26 21 52
SIREN : 43994545200019

Creatie en technische steun
Internet site ontworpen en beheerd door de onderneming : :
KALITYS MULTIMEDIA SARL
7 COURS DE LA REPUBLIQUE
69100 VILLEURBANNE
Tél. +33 (0) 472 68 88 88 Fax. +33 (0) 472 68 88 89
De vestiging van deze site bevindt zich in Frankrijk.

Verbintenis van DOORTAL:
Zelfs op betalende basis verbindt DOORTAL er zich niet toe enige van haar naambevattende basisgegevens (e-mails, gegevens, …) mede te delen aan derden.

Wij meten de betrokkenheid van de gebruikers van de centrale wanneer zij hun informatie mededelen. Bijgevolg weigeren wij a posteriori de deelnemers te betrekken in commerciële of externe publicitaire campagnes zonder verband met het gebruik van DOORTAL.

Eigendom:
De Franse wet van 11 maart 1957 laat niet toe : (in de termen van de alinea’s 2 en 3 van het artikel 41) enerzijds de ‘kopieën of reproducties strikt voorbehouden tot privé gebruik van de kopieerder en niet bestemd voor collectief gebruik’, en anderzijds, de analyses en korte citaten met als doel voorbeeld of illustratie, ‘alle vertegenwoordiging of integrale reproductie, of partieel, gedaan zonder toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden, is illegaal’ (alinea 1 van het artikel 40). Alle vertegenwoordiging of reproductie door enige methode wat deze ook zij, zou bijgevolg een beboete namaak zijn volgens de artikelen 425 en volgende van het Strafwetboek. De volledige inhoud aangeboden op doortal.fr is gedekt door de morele en vermogensrechten van de auteur.

Deze is exclusief titularis van de intellectuele eigendomsrechten en van producent van de basisgegevens betreffende:
i) de organisatie en de presentatie van de dienst,
ii) e controles, de modaliteiten, de procedures, de interfaces en meer in het algemeen alle componenten, ontwerpen, illustraties en teksten van de dienst,
iii) de beschikbare gegevens van de dienst.
Wat dit betreft, kunnen de uittreksels en/of het hergebruik van een substantieel deel van de inhoud beschikbaar over de dienst niet toegestaan worden door de eigenaar van DOORTAL. doortal.be is de eigendom van de onderneming DOORTAL (43994545200019).

Informatica en vrijheid
Conform de Franse wetgeving ‘Informatica en Vrijheden’, zal elke persoon genoemd in deze dienst een ‘recht tot toegang en verbetering’ genieten voor de informaties die hem betreffen. doortal.fr is bekend gemaakt bij CNIL.


Alle rechten voorbehouden © Copyright 2010 Doortal